DỰ ÁN: GIA CÔNG CHẾ TẠO DECK SUPPORT FRAME PHỤC VỤ LOAD-OUT TOPSIDE GIÀN KHOAN BIỀN ĐÔNG 01

Với trọng lượng 1,500 tấn và có nhiệm vụ hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan Biển Đông 1 giá trị 3 tỷ usd. Kết cầu Deck Support frame yêu cầu rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát chất lượng.

NTECHCO đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia công chế tạo trong thời gian 120 ngày.