Dự án Hose Reel of FPSO

Hose Reel of FPSO hay còn gọi là Trạm xuất nhập là loại thiết bị chuyên dụng sử dụng để xuất hoặc nhập dầu thô cho tàu chứa FPSO. Đây là loại thiết bị chuyện dụng có kich thước và trọng lượng thuộc loại siêu trường siêu trọng. Với thời gian 90 ngày làm việc liên tục NTECHCO đã hoàn thành xuất sắc viêc chế tao và lắp đạt thiết bị chuyên dụng này vớii khối lượng 200 tấn lên tàu Galilan 7 của tập đoàn Marine Assets – Nigieria.