KẾT CẤU THÉP

Với các phần mềm thiết kế chuyên dụng, cùng với đội ngũ nhận lực kỹ thuật sao. Ntechco đã thiết kế chế tạo thành công nhiều dự án kết cấu thép trên bờ và ngoài khơi.

  1. Kết cầu khung đỡ phục vụ hạ thủy khối thượng tầng Giàn Khoan.

2. Cập tàu cho các công trình ngoài khơi, giàn khoan dầu khí, tàu biển, trụ điện gió.

3. Cập tàu cho tàu biển và trụ điện gió ngoài khơi.