Lĩnh vực hoạt động

  1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP, TRÊN BỜ VÀ NGOÀI KHƠI

 

  2. SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CÁC LOẠI BƠM, VAN ÁP LỰC, VAN AN TOÀN  TRONG CÔNG NGHIỆP,

      DẦU KHÍ, HÀNG HẢI.

 

 3. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG THỦY KHÍ, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA

 

4. THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP.