Sunseap solar farm 156 mw.

Trải rộng trên diện tích 200 ha. Tại Ninh Sơn_Ninh thuận do chủ đầu tư Sunseap Solar Đến từ Singapor làm chủ đầu tư. Với 350 người làm việc liên tục trong 5 tháng. Ntechco đã hoàn thành xuất sắc dự án. Giúp chủ đầu tư đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia đúng thời gian quy định.